Some modelling aspects in computations of turbulent flow around high-lift configuration
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

P. Eliasson

28th AIAA Applied Aerodynamics Conference


978-160086745-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

978-160086745-3

Mer information

Skapat

2017-10-07