METHODOLOGY FOR ROCK CONDITION ASSESSMENT AND ROCK CONSTRUCTION DESIGN IN ACCORDANCE WITH THE OBSERVATIONAL METHOD
Paper i proceeding, 2010

Författare

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Johan Thörn

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Sara Kvartsberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Bergmekanikk i Norden/Rock mechanics in the Nordic Contries, Kongsberg, Norway, 9-12 june, 2010

s.94-103
9788282080170 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

9788282080170

Mer information

Skapat

2017-10-07