The Sound Labyrith Project. Site specific sound installations and catalyst for creative activity
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Nordes, Oslo 2008.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07