An Open Source Urdu Resource Grammar
Paper i proceeding, 2010

Författare

Shafqat Mumtaz Virk

Göteborgs universitet

Muhammad Humayoun

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Proceedings of the 8th Workshop on Asian Language Resources (Coling 2010 workshop)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10