CollaBoard User Study: A Short Report
Rapport, 2010

User tests on the Collaboard system where conduced from the 10th to the 16th of December 2009 at ETH Zurich.

Författare

Tommaso Piazza

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-08