Möjligt med allt förnybart till 2050
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Organisationen EREC hävdar att det är möjligt för EU att nå nära 100% förnybar energiförsörjning 2050 om alla länder är villiga att satsa på det.

förnybar energi

energipolitik

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

7/2010

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08