User-oriented Benchmarking for Usability of Real Estate- The REBUS research project
Rapport, 2010

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Siri Blakstad

Suvi Nenonen

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06