ERGONOVA Arbetsbok. Ergonomisk värdeflödesanalys inom vård och omsorg
Rapport, 2010

arbetsinnehåll

Produktionsergonomi

hälsa

värdeflödesanalys

Författare

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Ulrika Ny Harlin

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Tillämpad psykologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-10