Dual-connected Individuals in Ideation
Paper i proceeding, 2010

Författare

Jennie Björk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

the 11th International CINet Conference - Practicing innovation in times of discontinuity

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06