Exploration of Multivariate Evaluation Techniques in Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)
Doktorsavhandling, 2011

carotenoids

surface enhanced raman spectroscopy

orthogonal partial least squares

target orthogonal partial least squares

chemical imaging

OPLS

PLS

cytarbine

raman

hyperspectral

idarubicin

T-OPLS

doxorubicin

lymphocytes

multivariate analysis

4-mercaptobenzonitrile

internal standard

10:an Kemivägen 4
Opponent: professor Lars Österlund, FOI Umeå

Författare

Aamer Abbas

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Analytisk kemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-91-7385-484-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3165

10:an Kemivägen 4

Opponent: professor Lars Österlund, FOI Umeå

Mer information

Skapat

2017-10-07