Induced ´de Vries-like´behavior in a FLC mixture with unusual behavior in layer thickness
Paper i proceeding, 2010

Författare

A Bogner

Per Rudquist

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

J.C. Roberts

R.P. Lemieux

Frank Giesselmann

Proc. 38th Topical Meeting on Liquid Crystals

108-111

Ämneskategorier

Fysik

Annan materialteknik

Den kondenserade materiens fysik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06