Proceedings of the 2010 Winter Simuation Conference
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

manufacturing

military applications

modeling methodology

Simulation

risk analysis

global collaboration

homeland security

logistics

Redaktör

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Sanjay Jain

Jairo Montoya-Torres

Joe Hugan

Enver Yücesan

Ämneskategorier

Algebra och logik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Rymd- och flygteknik

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Livsmedelsteknik

Kemiska processer

Annan naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Annan matematik

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Annan materialteknik

Systemvetenskap

Strömningsmekanik och akustik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Sannolikhetsteori och statistik

Datavetenskap (datalogi)

Diskret matematik

Matematisk analys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-1-4244-9864-2

Mer information

Skapat

2017-10-07