Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

global collaboration

homeland security

modeling methodology

logistics

manufacturing

military applications

Simulation

risk analysis

Redaktör

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Sanjay Jain

George Washington University

Jairo Montoya-Torres

Joe Hugan

Forward Vision

Enver Yücesan

Ämneskategorier

Algebra och logik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Rymd- och flygteknik

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Beräkningsmatematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Kemiska processer

Ekonomi och näringsliv

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Strömningsmekanik och akustik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Sannolikhetsteori och statistik

Datavetenskap (datalogi)

Diskret matematik

Matematisk analys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-1-4244-9864-2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-16