Modeling, Simulation and Analysis for Sustainable Product Realization
Rapport, 2010

planning

simulations

systems approach

sustainable manufacturing

sustainable design

framework

Författare

Mahesh Mani

Kevin Lyons

Ram Sriram

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Gaurav Ameta

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07