Simulation and Analysis for Sustainability in Manufacturing Processes
Rapport, 2010

Injection Molding

Life Cycle Assessment

Discrete Event Simulation

Sustainability

Författare

Alexander Muroyama

Mahesh Mani

Kevin Lyons

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan naturresursteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-07