Nanostructured Materials for Photolytic Hydrogen Production
Kapitel i bok, 2010

Författare

Dinko Chakarov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Michael Zäch

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Energy Efficiency and Renewable Energy through Nanotechnology

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13