Nanostructured Materials for Photolytic Hydrogen Production
Kapitel i bok, 2010

Författare

Dinko Chakarov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Michael Zäch

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07