Nanostructured Materials for Photolytic Hydrogen Production
Kapitel i bok, 2010

Författare

Dinko Chakarov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Michael Zäch

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Energy Efficiency and Renewable Energy through Nanotechnology

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13