Chapter 1: FE-Models of the Sheet Metal Forming Processes
Kapitel i bok, 2010

Författare

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Sheet Metal Forming Processes - Constitutive Modelling and Numerical Simulation (Editor: Dorel Banabic, Springer)

1-25
978-3-540-88112-4 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

978-3-540-88112-4

Mer information

Skapat

2017-10-06