Critical incubator dimensions for small firm performance - a study of new technology-based firms localized in 16 incubators.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

International Journal of Business Innovation and Research

1751-0252 (ISSN)

Vol. 4 3 256-279

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07