On the Polarization of Resonance Based Radar Target Recognition
Paper i proceeding, 2010

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

N. V. Shuley

Asia Pacific Microwave Conference

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06