Self-grounded Bow-tie antenna
Patentansökan, 2010

Uppfinnare

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system

A. Kishk

Yang Jian

PCT/SE2010/1001072-6

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15