Synthesis of VACNFs for nanoelctromechanical devices
Paper i proceeding, 2010

Författare

Farzan Alavian Ghavanini

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Marcela Davila Lopez

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Per Lundgren

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Damon Rafieian

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Carbon 2010, Clemson, USA, July 2010

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Annan teknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07