Synthesis of VACNFs for nanoelctromechanical devices
Paper i proceeding, 2010

Författare

Farzan Alavian Ghavanini

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Marcela Davila Lopez

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Per Lundgren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Damon Rafieian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Carbon 2010, Clemson, USA, July 2010

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Annan teknik

Elektroteknik och elektronik