Unitarizable representations of quivers
Preprint, 2011

Författare

Thorsten Weist

Kostyantyn Yusenko

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:4

Mer information

Skapat

2017-10-08