Ferroelectric thin film varactors for microwave devices, methods of characterization, circuit models
Kapitel i bok, 2010

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Ferroelectric Films at Microwave Frequencies, edited by P. Bao, T. J. Jackson and P. M. Suherman, Research Signpost

57-94
978-81-308-0379-1 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

978-81-308-0379-1

Mer information

Skapat

2017-10-06