Improved performance of tunable BaxSr1-xTiO3 TFBARs
Paper i proceeding, 2010

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Elrctroceramics XII, Trondheim, Norway 13-16 June 2010

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06