Teaching Bachelors Electronic Circuits with Electronic Systems Design in Mind
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

International Journal of Electrical Engineering Education

0020-7209 (ISSN)

Vol. 47 3 263-276

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07