The Challenge of the Skin-Electrode Contact in Textile-enabled Electrical Bioimpedance Measurements for Personalized Healthcare Monitoring Applications
Kapitel i bok, 2010

Författare

Fernando Seoane Martinez

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Juan-Carlos Marquez

Javier Ferreira

Kaj Lindecrantz

Biomedical Engineering, Trends in Materials Science


978-953-307-513-6 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Annan materialteknik

Reglerteknik

ISBN

978-953-307-513-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13