Strategies and methods for increased energy efficiency in shipping
Rapport, 2010

Shipping

Energy efficiency

energy management

Författare

Hannes Johnson

Fartygs framdrivning och miljöpåverkan

Björn Södahl

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Farkostteknik

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07