Strategies for CO2 abatement in the European petroleum refining industry
Kapitel i bok, 2011

CO2 abatement options

Oil refining industry

Författare

Daniella Johansson

Industriella energisystem och tekniker

Johan Rootzén

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

EUROPEAN ENERGY PATHWAYS - Pathways to a Sustainable European Energy System

335-340
978-91-978585-1-9 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-978585-1-9

Mer information

Skapat

2017-10-07