Methodology for assessing process integration of new technologies in the oil refining industry
Kapitel i bok, 2011

pocess integration

Methodology

Författare

Daniella Johansson

Industriella energisystem och tekniker

Thore Berntsson

Industriella energisystem och tekniker

Methods and Models

75-78
978-91-978585-2-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

978-91-978585-2-6

Mer information

Skapat

2017-10-07