Applying the prinpciples of Lean - The seven wastes of motor carrier operations
Paper i proceeding, 2010

Waste

Transport

Lean

Motor carrier

Författare

Henrik Sternberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Gunnar Stefansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings of Nofoma

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-08