Microencapsulation of Pesticides for Controlling Release from Coatings
Doktorsavhandling, 2011

10:an, Kemigården 4, Chemical and Biological Engineering
Opponent: Andra De'dinaite'

Författare

Mariam Masuda

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Annan medicinsk grundvetenskap

Läkemedelskemi

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7385-476-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3157

10:an, Kemigården 4, Chemical and Biological Engineering

Opponent: Andra De'dinaite'

Mer information

Skapat

2017-10-08