Modeling of gasoline hollow cone spray using OpenFOAM
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Chen Huang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

5th OpenFOAM Workshop

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08