Conjugated Polymers for Solar Cells and Electrochromic Displays
Doktorsavhandling, 2011

KC Kemihuset
Opponent: Prof. Frederik C. Krebs

Författare

Stefan Hellström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7385-491-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3172

KC Kemihuset

Opponent: Prof. Frederik C. Krebs

Mer information

Skapat

2017-10-08