Byggherrens arbete för lufttäta byggnader
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Eva Sikander

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Proceedings of Passivhus Norden 2009, Göteborg

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07