Energy efficiency in shipping - Review and evaluation of the state of knowledge
Rapport, 2009

Energy efficiency

shipping

Författare

Henric Lassesson

Fartygs framdrivning och miljöpåverkan

Karin Andersson

Fartygs framdrivning och miljöpåverkan

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Energiteknik

Annan naturresursteknik

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 09:115

Mer information

Skapat

2017-10-08