Företag och miljö i Bohuslän - en utvärdering
Rapport, 1996

Författare

Petra Adolfsson

Göteborgs universitet

Rolf Wolff

Göteborgs universitet

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Lina Brynne

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07