Företag och miljö i Bohuslän - en utvärdering
Rapport, 1996

Författare

Petra Adolfsson

Göteborgs universitet

Rolf Wolff

Göteborgs universitet

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Lina Brynne

Chalmers, COMESA, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik