Om sociala medier i marknadsföringens läroböcker
Kapitel i bok, 2011

Författare

Eva Gustavsson

Göteborgs universitet

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Nilsson, Michael (red.) Sociala? Medier?

157-169
978-91-978895-1-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

978-91-978895-1-3

Mer information

Skapat

2017-10-10