Measurements and Simulations of Natural and Forced Convection in Loose-fill Attic Insulation
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Journal of Thermal Envelope and Building Science

1097-1963 (ISSN)

Vol. 26 93-109

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06