Sorption of Cs, I and Actinides in Concrete Systems", KBS TR 84 15,
Rapport, 1984

radionuclides

Cs

Concrete

actinides

I

sirption

Författare

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Lena Eliasson

Institutionen för kärnkemi

Susanne Höglund

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08