Sorption of Radionuclides in Geologic Systems
Rapport, 1983

radionuclides

rock

mineral

Sorption

Författare

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Annan naturresursteknik

Annan kemi

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08