Radionuclide Diffusion and Mobility in Compacted Bentonite
Rapport, 1983

bentonite

measurement

radionuclides

Diffusion

Författare

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Heino Kipatsi

Institutionen för kärnkemi

Lena Eliasson

Institutionen för kärnkemi

Ulla Olofsson

Institutionen för kärnkemi

Hasse Persson

Institutionen för kärnkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Annan naturresursteknik

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08