Utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Eva Sikander

Bygg & Teknik

44-

Ämneskategorier

Husbyggnad