Migration Experiments in Studsvik
Rapport, 1998

rock

in-situ

radionuclides

Migration

Författare

Ove Landström

Carl Erik Klockars

O Persson

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Sven Åke Larsson

Institutionen för geologi

Eva-Lena Tullborg

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08