Sorption and Diffusion Studies of Cs and I in Concrete
Rapport, 1983

diffusion

radionuclides

Cs

Sorption

concrete

I

Författare

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08