Formation and Properties of Actinide Colloids
Rapport, 1983

Författare

Ulla Olofsson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Monika Bengtsson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08