Sorption of Radionuclides on Geologic Media A Literature Survey
Rapport, 1983

ground water

sorption

radionuclides

mineral

rock

Författare

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08