Är vindskydd på ventilerade vindsbjälklag onödigt?
Artikel i övrig tidskrift, 2001

Författare

Mihail Serkitjis

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Paula Wahlgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Bygg & Teknik

2 49-

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06