Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar
Rapport, 2010

airtight constructions

airtightness

fan pressurization measurements

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-04