Absorption och adsorption av kvicksilver - jämvikter och produktidentifikation
Rapport, 1997

rökgaser

rökgasrening

reningsteknik

avskiljning

Kvicksilver

skrubber

Författare

Dan Strömberg

Göteborgs universitet

Abul Milh Miroslawa

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oliver Lindqvist

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Analytisk kemi

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06