Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet
Rapport, 2008

fan pressurization method

air permeability

airtightness

air leakage

Författare

Eva Sikander

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

978-91-85829-52-10284-5172

Mer information

Skapat

2017-10-07