Quantum origin of the oxygen storage capability of ceria
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

N.V. Skorodumova

Sergei Simak

Chalmers, Teknisk fysik

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

al. et

PHYSICAL REVIEW LETTERS

Vol. 89 166601-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07